Akční ceny

Ostatní obory, sklenářské práce, sklenáři, elektrikáři, topenáři, plynaři, sklenáři, zámečníci, kanalizace, opravy kotlů, rekonstrukce

Záchranná technická služba (ZTS) nejsou jen profesionální sklenáři. Nabízíme komplexní služby i v dalších oborech a řemeslech. Elektrikáři, topenáři, zámečníci i plynaři jsou vám k dispozici nonstop na havarijní lince 800 290 291.

Elektrikáři:

 • okamžité vyhledání závady a její odstranění opravy domovních rozvodů a bytových rozvodů ve všech druzích materiálu
 • opravy, výměny a nové instalace jističů, vypínačů, zásuvek, schodišťových automatů, zvonků, osvětlovacích těles …..
 • opravy, výměny a nové instalace elektrických spotřebičů ( sporáky, bojlery, pračky, myčky, průtokové ohřívače ….. )
 • revizní zprávy, přihlášky, předávací protokoly náhradní dodávky elektrického proudu provizorním způsobem (nouzové osvětlení, prodlužovací kabely)
 • přeměna napětí 120/220/380 V
 • montáž slaboproudých a nízkonapěťových rozvodů
 • odpojení objektů od rozvodné sítě
 • vytápění - přímotop, akumulační kamna, elektrokotelny
 • generální opravy stávajících rozvodů a rekonstrukce (nevyhovující stav, po požáru apod.)
 

Topenáři:

 • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech topných systémů
 • opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů, šoupat kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů
 • posouzení a regulace topných systémů, jejich dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění
 • opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel
 • kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • montáž a demontáž všech druhů topných systémů
 • generální opravy
 • montáž a opravy zdrojů (výměníky, kotelny)
 • měření tepla a regulace
 • servis a údržba kotelen
 • lokální zdroje tepla
 

Plynaři:

 • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech plynového potrubí
 • opravy a montáž veškerých plynových odběrných zařízení (kotle, karmy, WaW, sporáky)
 • montáž a demontáž plynových přípojek
 • vnitřní plynovod (montáž potrubí i odběrného zařízení)
 • únik plynu včetně odstranění závady
 • rekonstrukce plynového topení včetně MaR a opravy
 • generální opravy rozvodů
 • revizní zkoušky a předávací protokoly
 

Zámečníci:

 • okamžité otevírání bytů, provozoven a trezorů výměna vložek a kování všech typů, přestavby a sjednocení vložek
 • opravy po vloupání
 • nouzové či finální zabezpečení objektu
 • osazení, oprava, výroba mříží
 • montáže bezpečnostních pancéřových dveří
 • okamžité otevírání všech typů vozidel, výměny zámků a spínacích skříní
 • výměna či oprava vstupních dveří včetně zámků
 • drátěné a bezpečnostní sklo včetně sklenářských prací
 • bezpečnostní nátěry jednotlivých prvků a konstrukcí řezání plamenem, sváření plamenem a obloukem
 

Kanalizace:

 • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech kanalizačního potrubí
 • ruční a strojní čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů, WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a drtičů odpadu, čerpání vody
 • smluvně zajištěno: vyvážení jímek, septiků a lapolů, čištění potrubí tlakovou vodou a prohlídky videokamerou kompletní vyfrézování stávajících rozvodů
 • strojní čištění kanalizace včetně dešťového svodu u objektu až do uliční výpusti
 • odčerpání vody ze zatopených prostor až po finální odstranění škod (kapacity zednické, malířské,úklid)
 

Revize:

 • zajišťujeme kompletní revize plynových i elektrických rozvodů
 

Opravy kotlů:

 • opravy potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů ve všech
 • druzích materiálu ( olovo, pozink, litina, plast, měď ….. )
 • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech topných systémů
 • opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů,
 • šoupat kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů
 • posouzení a regulace topných systémů, jejich dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění
 • opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel
 • kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • revize plynových zařízení
 • technické prohlídky kotelen
 • revize tlakových nádob
 • zajištění bezporuchového provozu oběhových čerpadel
 • instalace vodních filtrů na přívodní potrubí do domů
 

Rekonstrukce:

 • rekonstrukce plynových a vodovodních řádů.